מכון שלמה אומן

הלכות טריפות בימים ההם בזמן הזה

מתוך ערב עיון והשקת ספרים לכבוד ר' שלום עצאר

לצפייה בשידור חוזר המלא של הערב לזכר ר' שלום עצאר

הרב ד"ר ארי זיבוטפסקי | י"ג כסלו תשע"ז