עניינו של יום

הלכות עצמאות

לא רק אמירת הלל, להיותנו מדינה עצמאית יש השלכות הלכתיות מגוונות.

הרב פרופ' נריה גוטל | איר תשע"ב