עיונים בעניני חנוכה

סמכויות מנהיגי ישראל

בירור מקור סמכויות מנהיגי ישראל בימינו: האם מדין 'דינא דמלכותא דינא', מדין 'שבעת טובי העיר' או שמא מדין 'מלך'? שיטתו ההלכתית המיוחדת של מרן הרב קוק זצ"ל.

הרב פרופ' נריה גוטל | כ"ו כסלו תשפ"ג