כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

בין חובל למזיק

מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

הרב ברוך גיגי | כ"ד סיון תשע"ט