הכנה לחג השבועות

"ללמוד וללמד" - על ערכה של מצות תלמוד תורה

מתוך יום העיון "ויהיו נכונים ליום השלישי"

מתוך יום העיון של החמ"ד ואיגוד ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות לקראת חג השבועות תש"פ.

הרב ברוך גיגי | ב' סיון תש"פ