כי תבוא

מהי מטרת הקללות שבתורה?

אור החיים הקדוש - פרשת כי תבוא

מהי מטרת הקללות שבתורה? למה הם באות? למה התורה מזכירה את הקללות פעמיים – גם בפרשת בחוקותי וגם בפרשתינו – האור החיים הקדוש מבאר בעמקות את יסוד הברכה והקללה בעולם.

הרב שמואל שמעוני | אלול תשע"ז