הראי"ה בפרשה

המצוות - "לעשות את הזמן"

הרב עומר דוידוביץ | שבט תשע"ט