תצוה

"המעיל היה מכפר על לשון הרע"

הרב דניאל קירש | אדר א תשע"ט