תפילות יום הכיפורים

עניין י"ג מידות של רחמים

הרב שואל שלוש שאלות על מהות י"ג מידות ומתרצם ע"פ התבוננות.

הרב אריאל אלקובי | ט תשרי תשע"ט