חודש אלול

התחזקות בעניין אימת הדין ולכלול את עצמו בתוך הכלל

הרב אורן נזרית | אלול תשע"ט