משפטים

תורה ועבודת ה' בשמחה וריבוי שמחה ע"י לימוד תורה

שיחות חיזוק- 'משפטים'

שיחות חיזוק- 'משפטים'

הרב אורן נזרית | כ"ו שבט תשפ"א