אשיחה בחוקך

הלכות סוכה וישיבתה

הרב אורן נזרית | תשרי תשפ"ב