זכור

זכור! לזכור או לשכוח?

הרב אביעד גדות | אדר ב תשע"ט