בית כנסת

דין בתי כנסת שאינם מכוונים כראוי לכיוון ירושלים

דין בתי כנסת שאינם מכוונים כראוי לכיוון ירושלים עקב קשיים בתכנון ובבניה וכדו'

הרב נועם דביר מייזלס | אדר ב תשע"ט