ארבעת המינים והלכותיהם

ארבעת המינים - סימן לניצחון

גם אם ח"ו נפלת, אבל אחר כך קמת, עצם זה שלא התייאשת, אלא תפסת את עצמך והבנת שמה שה' יתברך רוצה ממך עכשיו זה להמשיך למרות הכול, ניצחת!

הרב יוסף נווה | תשרי תשפ