הכנס לעריכה תורנית תשע"ט

איך ללמוד תוספות באופן מושלם

הרב אהרן גבאי | אייר תשע"ט