עניני החג

פורים - חג של גאולה

המהר"ל מבאר בהקדמתו לאור חדש את האסטרטגיה של אסתר מול המן, ומדוע פורים לא יתבטל לעתיד לבוא. ביאור נקודת השכרת בפורים - שעניינה הופעת הקדושה גם במקום הגשמי ביותר.

הרב יוחאי פרלמן | י"ב אדר תשפ"ג