מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

אכן אתחלתא דגאולה

אירועים שהתרחשו ב-30 השנים האחרונות, יחד עם היחלשות התפיסות הלאומיות בכל העולם, ובפרט בישראל, גורמים ליותר ויותר אנשים, כולל בציונות הדתית, לא להאמין בתפיסת הרב קוק שאנו באתחלתא דגאולה. לכן יש לחזור ולהעמיק בתורת הראי"ה כדי לבסס מחדש אמונה זו

הרב יחזקאל קופלד | אלול תשע"ט