אזכרה לראי"ה תשע"ט

תשובה בדיעבד לאחר החטא

הרב חיים פוגל | ג' אלול תשע"ט