מעמד הר סיני ומתן תורה

ראש השנה לחידושי תורה

בחג מתן תורה עם ישראל נידון על לימוד התורה שלו. כך היה מדורי דורות. אך בדורנו המיוחד אנחנו נידונים לא רק על הלימוד המסורתי, אלא גם ובעיקר על יכולתנו לחדש תחומים שנזנחו ולהחיותם.

הרב טל חיימוביץ | סיוון תשפ"ב