מגפת הקורונה

המשכן העגל והקורונה

מה הקשר בין המשכן , חטא העגל ומגיפת הקורונה?

הרב ינון גרוסברג | כ' אדר תש"פ