פנינה לסוכה - תשפג

'סוכות ממש' עשו להם - על מה החגיגה?

פנינה לסוכה

מתוך סדרת 'פנינה לסוכה' - רעיון לכל יום בימי חג הסוכות (תשפ"ג).

הרב ינון גרוסברג