התבוננות אמונית

מצוות כבוד שבת וההכנה לשבת

הרב ינון גרוסברג | כ"ט ניסן תש"פ