יובל

יובל - אפקעתא דמלכא?

הרב שאול אלתר | אייר תש"פ