הלכות בין אדם לחברו

לאהוב כל יהודי

מדוע וכיצד למרות שהדעות חלוקות הלבבות צריכים להיות מאוחדים

הרב שאול אלתר | א' אב תשפ"ב