אנשי בוקר - לימוד ברכות השחר

"הֱיֵה בְּרָכָה" - התבוננות על ברכות השחר

שיעור מתוך יום העיון של אנשי בוקר - בנושא הקימה בבוקר וברכות השחר.

הרב דניאל הכהן | י"ג אב תש"פ