אזכרת שלושים לגרז"ן

הרב שמיצא את הפוטנציאל שלו עד תום

על העמל תורה האדיר של ר' זלמן נחמיה גולדברג

עורך ספרי הרב ור"מ בישיבת קדומים, הרב ישראל בן שחר שליט"א בדברי התעוררות לעשרת ימי תשובה ולציון 30 יום לפטירת הרב זלמן נחמיה גולדברג . מתוך הכנס המקוון שנערך באתר ישיבה ג' תשרי תשפ"א

הרב ישראל בן שחר | ג' תשרי תשפ"א