ארבעת המינים והלכותיהם

איך נוטלים ארבעת המינים?

סרטון הממחיש את מצוות נטילת לולב כהלכתו

מהו הסדר הנכון לנטילת ארבעת המינים ? מהי משמעות הניענועים ? מהו עניינו של נטילת ארבת המינים בחג הסוכות ?

הרב נאור נחמני | תשרי תשפ"א