קרבן פסח

שימוש בחשמל בצליית הפסח

יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

דין גחלת מתכת; דין חוט להט.

הרב יהושע פרידמן | ר"ח ניסן תשס"ח