קרבנות

עבודת התמיד במקדש

שיחה המלווה במצגת הממחישה את כל עבודת התמיד במקדש - מהשכמת הכהנים ועד שירת הלווים.

הרב יהושע פרידמן | ד' אב התשע"ג