מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

מתוך הייאוש - הגאולה

תופעה מיוחדת אצל תלמידי רבנו; הקושי בסיכום דברי רבנו; ביטויים יחודיים של רבנו: "אל תהיו קוקיסטים", "מתוך", "אילולא נפלתי לא קמתי"; הייאוש מהגאולה בדור האחרון; הייסורים בדורנו, כחלק ממהלך הגאולה; "התורה הגואלת"; מתוך הנפילות והייאוש תבא בעז"ה הגאולה השלמה.

הרב צפניה דרורי | ר"ח ניסן, התשס"ג