לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב

מהות הימים והזמן

מתוך לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב בישיבת הדרום.

הרב חיים ברוך | כ"א תשרי תשפ"ב