מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

גדלותו של הרב צבי יהודה זצ"ל

מתוך ערב עיון במלואת 40 שנה לפטירתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. הערב נערך בישיבת בני צבי.

הרב ישראל מזרחי | י"ד אדר א' תשפ"ב