מלאכות שבת

עירובין

הרב דב בערל וויין | תמוז תשס"ח