הכיסופים והבית השלישי

לשנה הבאה בירושלים

הרב דב בערל וויין | ניסן תשס"ט