מידת הענווה

חוצפה וחוסר אונים

הרב דב בערל וויין | אדר תשע"ה