אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

זמני קריאת שמע

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם".

הרב נעם סמט | כ"ד אדר ב' תשפ"ב