הכיסופים והבית השלישי

ועשו לי מקדש

קידום בניין בית המקדש התרכז בדור האחרון סביב שאלת העלייה להר הבית השנויה במחלוקת, ובכך גרם לחלק גדול מיראי ה' להתרחק מעיסוק בנושא. בפועל, ישנן פעולות רבות – מעשיות ורוחניות – שניתן לפעול גם בלי להיכנס למחלוקת הזאת.

הראל דביר | ניסן תשפ"ב