הכנה לחג השבועות

התוועדות הכנה לחג שבועות

הרב האריך לדבר שההכנה הכי גדולה למתן תורה, זה לדעת שכל אדם בכל מקום שהוא נמצא יכול מעכשיו לקבל תרה ולהתעלות מעלה מעלה.

הרב יעקב ליפער | ד' סיון תשפ"ב