אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

גדולתו של דורנו

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם".

הרב דוד תורג'מן | כ"ד אדר ב' תשפ"ב