היחס למי שאינו שומר מצוות

חיים שתהא בנו אהבה לבריות

רק הרגשה פנימית וכנה של אהבה יכולה להניב פירות ואין טעם ב"הצגות". הרב אליקים לבנון על רחמים מול אהבה ועל "סור מרע" ו"עשה טוב".

הרב אליקים לבנון | טבת תשס"ז