ואנחנו קמנו ונתעודד

אותיות פורחות באוויר

מתוך כנס הושענא רבה התשס"ו

מתוך כנס הושענא רבה התשס"ו

הרב אליקים לבנון | סוכות התשס"ו