האבילות על החורבן

אחדות התורה בגאולה

השעור ניתן בבית הכנסת בכפר דרום; בתקופות מעבר בין בניין לחורבן, הנהגתנו משתנה בהתאם; הדבר בא לידי ביטוי בתיקון ברכת בניין ירושלים בתפילת עמידה לאחר חורבן המקדש, וכן בהנהגת רבי עקיבא שהעמיד רק חמישה תלמידים כהכנה לגלות. בימינו, כנגד זה, יש להרבות תלמוד תורה בכל העם.

הרב אליקים לבנון | י"ז בתמוז התשס"ה