כא - לא שכחנו ולא סלחנו

השלכות הגירוש על המשפחה

חלק מהנזקים הנלווים לגירוש הוא התערערות הפירמידה המשפחתית. על התופעות של סדיקת התא המשפחתי ועל דרך וכלים ליציאה מהקשיים.

הרב אליקים לבנון | כח באב תשס"ז