הכנה לחג השבועות

מה עניין מתן תורה לחג שבועות?

מתוך ערב הכנה מיוחד לחג השבועות בישיבה הגבוהה עוד יוסף חי.

הרב שי דאום | ג' סיון תשפ"ג