שיחות ליום העצמאות

הציונות של חכמי צפון אפריקה

הרב משה אלחרר | אייר תשפ"ג