בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
10 שיעורים
  undefined
  56 דק'
  נדרים

  נולד בנדר

  תיאור שיטות הראשונים ביחס בין פותחין בחרטה לכעין ארבע נדרים וממילא נפקא מינה לענין נולד.

  הרב ברוך פז | י"ט תמוז התשע"ד
  undefined
  56 דק'
  נדרים

  "פרושם להקל" - לעומת "דברים שבלב אינם דברים"

  מה הבעיה בדברים שבלב" בעיה של נאמנות בלבד, או שזה בכלל לא דיבור. האם אנו מאמינים לאדם שהיה אנוס? מה הדין שאדם מפרש את דיבורו לא כמו הפרוש המקובל?

  הרב ברוך פז | כ"ח סיוון התשע"ד
  undefined
  57 דק'
  נדרים

  סתם נדרים להחמיר - ביחס לכלל שידיים שאינם מוכיחות הם לא ידיים.

  ביאור שיטות הריטב"א תוספות והרא"ש בנוגע לסוגיית ידות. תירוץ לסתירה לכאורה מהמשנה של סתם נדרים להחמיר.

  הרב ברוך פז | כ"א סיוון התשע"ד
  undefined
  53 דק'
  נדרים

  נזירות - איסור חפצא או גברא?

  שלוש שליות בראשונים ביחס לנזיר - א. איסור גברא. ב. איסור חפצא. ג. החלת שם נזירות - ובעיקבות כך חלים דיני נזיר. וההתמודדות עם הקושיות והסתירות.

  הרב ברוך פז | י"ד סיוון התשע"ד
  undefined
  55 דק'
  נדרים

  "בל יחל" בשבועה

  ביאור מחלוקת הראשונים לעניין בל יחל בשבועה והקשר למחלוקת האם צריך שם ה' בשבועה. תליית שתי המחלוקות האלה במחלוקת אביי ורבא במתפיס שבועה (שבועות כ.).

  הרב ברוך פז | כ"ט אייר התשע"ד
  undefined
  סוכות

  מהות הנענועים

  הרב ברוך פז
  undefined
  מגילת אסתר

  ספרי מרדכי ואסתר

  הרב ברוך פז | אדר תשע"ב
  undefined
  מדינת וממשלת ישראל

  חובה לשלם מיסים?

  מתוך 'קומי אורי' גיליון 19

  גביית כספים מאזרחי המדינה לצורך השלטון או לצורך הציבור? הרב ברוך פז מבחין בין מקורות הכוח של השלטון ומתווה כיוון לקיום ממשלה גם כשיקום מלך בישראל.

  הרב ברוך פז | סיוון תשס"ז
  undefined
  יבמות

  האם יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה?

  מסכת יבמות: דפים פט', צ'

  סמכותם של חכמים לעקור דבר מן התורה (יבמות פט:-צ:) 1. דיון במח' האמוראים אם סמכותם רק בשב ואל תעשה או גם בקום ועשה. 2. מחלוקת רמב"ם ורמב"ן במקור הסמכות

  הרב ברוך פז | ניסן ה'תשס"ב
  undefined
  יבמות

  תצא מזה ומזה

  מסכת יבמות: דפים פז', פח', פט', צא', צד', צה'

  טעם הדין במשנה שתצא מזה ומזה כשהלך בעלה למדה"י ואמרו לה שמת וניסת ואח"כ בא ( לרש"י וריטב"א -כיון שלא בדקה, רשב"א- קנס, רמב"ן-גזירה ) והצורך בגט במקרה זה.

  הרב ברוך פז | תשס"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il