הרה"ג דב ליאור

"קום בתולת ישראל"

כיוון שברור שהגלות וההתדרדרות הרוחנית של ישראל זה מצב לא נורמאלי, הרי שמחויב הדבר שגאולת ישראל תופיע. זו הסיבה, שהנפילה והעמידה מרומזת באות 'נון' הפוכה

הרב דוד אבנר | סיון תשס"ח