וארא

משה, סנגורם הראשון של ישראל!

דיבור סנגוריה על עם ישראל, גם בתקופה של קשיים, מעורר את מידת הרחמים.

הרב יוסף כרמל | טבת תשס"ו