שביעית בעידן הגאולה התשע"ה

המשמעות הרוחנית של מציאות "רוב יושביה עליה"

הרב דני איזק | ט' סיון התשע"ה